Digitaalinen instrumentointi

Digitaalisilla mittausinstrumenteilla tarkoitetaan elektronisten laitteiden käyttöä fyysisten suureiden, kuten lämpötilan, paineen, virtausnopeuden ja sähköisten signaalien, mittaamiseen ja näyttämiseen. Nämä laitteet käyttävät antureita havaitsemaan muutokset mitattavassa fyysisessä suuressa ja muuttamaan tämän tiedon sitten digitaaliseksi signaaliksi, joka voidaan näyttää näytöllä tai lähettää tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen lisäanalyysiä varten.

Lisää...

Digitaalisilla mittausinstrumenteilla on useita etuja analogisiin instrumentteihin verrattuna, mukaan lukien parempi tarkkuus, parempi luotettavuus ja suurempi joustavuus. Jotkut yleisimmistä digitaalisten mittauslaitteiden tyypeistä ovat:

    Digitaaliset yleismittarit: Digitaalinen yleismittari on laite, jota käytetään mittaamaan sähköisiä signaaleja, kuten jännite, virta ja vastus. Se voi tarjota tarkempia lukemia kuin analogiset yleismittarit ja sisältää usein lisäominaisuuksia, kuten dioditestauksen ja jatkuvuustestauksen.

    Tiedonkeruulaitteet: Tiedonkeruulaitteet ovat elektronisia laitteita, joita käytetään tietojen tallentamiseen ajan mittaan. Niitä käytetään usein lämpötilan, kosteuden ja muiden ympäristöolosuhteiden valvontaan, ja ne voidaan ohjelmoida suorittamaan mittauksia tietyin väliajoin.

    Painemittarit: Digitaalisia painemittareita käytetään paineen mittaamiseen erilaisissa sovelluksissa teollisuusprosesseista lääketieteellisiin laitteisiin. Ne voivat olla tarkempia ja luotettavampia kuin analogiset mittarit, ja ne voidaan usein ohjelmoida antamaan hälytyksiä ja muita hälytyksiä.

    Virtausmittarit: Digitaalisia virtausmittareita käytetään nesteiden ja kaasujen virtausnopeuden mittaamiseen. Ne voivat olla tarkempia kuin analogiset virtausmittarit, ja ne voidaan usein integroida muihin instrumentteihin täydellisen mittausjärjestelmän aikaansaamiseksi.

    Lämpötilasäätimet: Digitaalisia lämpötilansäätimiä käytetään teollisuuden prosessien ja laitteiden lämpötilan säätämiseen. Ne voidaan ohjelmoida ylläpitämään tiettyä lämpötila-aluetta, ja ne sisältävät usein ominaisuuksia, kuten hälytyksiä ja tietojen kirjaamista.

Digitaalinen mittausinstrumentointi on välttämätön monille teollisuudenaloille ja sovelluksille valmistuksesta ja prosessien ohjauksesta tutkimukseen ja kehitykseen. Tarjoamalla tarkempia ja luotettavampia mittauksia digitaalinen instrumentointi voi parantaa tehokkuutta, vähentää jätettä ja auttaa varmistamaan tuotteiden ja palveluiden turvallisuuden ja laadun.
suodata
Brändi
Brändi
242-tulokset
Tuotetyyppi
Tuotetyyppi
242-tulokset
Saatavuus
Saatavuus
242-tulokset
Hinta
Hinta
242-tulokset
$
-
$
Anturityyppi
Anturityyppi
242-tulokset
Tc tyyppi
Tc tyyppi
242-tulokset
Lisää suodattimia
Lisää suodattimia
242-tulokset
Järjestä Otsikko, AZ
Järjestä

242 tuotteet